X
  • ¡AVISO! Durante la tarde del 19 de enero de 2021 a partir de las 15:30 se producirán cortes en el servicio de la Sede por actualización de la misma.

Codis DIR3

Codis DIR3

Els òrgans, centres o unitats administratives a què s'adrecen les sol·licituds, els escrits i les comunicacions estan identificats per un codi, que ha de conèixer. Els corresponents a ENAIRE són els següents:

 

Codi Denominació
EA0002581 Enaire
EA0039667 Direcció General Enaire
EA0039833 Divisió Gabinet de la Direcció General
EA0039835 Divisió de Qualitat i Medi Ambient
EA0039836 Divisió de Seguretat-Factors Humans
EA0039837 Direcció Economicofinancera
EA0039840 Secretaria General
EA0039841 Direcció de Desenvolupament Empresarial
EA0039842 Direcció de Comunicació
EA0039843 Direcció de Persones
EA0039844 Direcció de Serveis de Navegació Aèria
EA0039834 Departament Certificació i Reglamentació
EA0039838 Divisió de Contractació
EA0039839 Divisió de Tributs, Pressupostos i Assegurances
EA0039845 Divisió Disseny, Desenvolupament i Implantació Atm
EA0039846 Direcció de Sistemes
EA0039847 Direcció de Xarxa
EA0039848 Direcció d'Operacions
EA0039849 Direcció Regional Navegació Aèria - Balear
EA0039850 Direcció Regional Navegació Aèria - les Canàries
EA0039851 Direcció Regional Navegació Aèria - Centre Nord
EA0039852 Direcció Regional Navegació Aèria - Est
EA0039853 Direcció Regional Navegació Aèria - Sud

 

Si necessita saber el codi assignat a qualsevol altre organisme de l'Administració pública, pot obtenir-lo en l'enllaç següent: https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/quienEsQuien/quienEsQuien.htm