X
  • ¡AVISO! Durante la tarde del 19 de enero de 2021 a partir de las 15:30 se producirán cortes en el servicio de la Sede por actualización de la misma.

Informació i verificació de certificats

Informació i verificació de certificats

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques dedica el capítol II del seu títol I als sistemes d'identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu. Els articles 9 i 10 fan referència a sistemes d'identificació i signatura, respectivament, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats, que hauran estat expedits per prestadors inclosos en la “llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL)”.

Els certificats admesos a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques són els admesos per la plataforma @Firma del Ministeri, la llista dels quals es recull en el document de proveïdors de serveis de certificació de @Firma.

Per verificar la validesa dels certificats d'aquesta seu electrònica, pot utilitzar els serveis de la plataforma Valide, proporcionada també pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.