X
  • ¡AVISO! Durante la tarde del 19 de enero de 2021 a partir de las 15:30 se producirán cortes en el servicio de la Sede por actualización de la misma.

Información e verificación de certificados

Información e verificación de certificados

A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, dedica o capítulo II do seu título I aos sistemas de identificación e sinatura dos interesados no procedemento administrativo. Nos artigos 9 e 10, fai referencia a sistemas de identificación e sinatura, respectivamente, baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados, que deberán ser expedidos por prestadores incluídos na “Lista de confianza de prestadores de servizos de certificación (TSL)”.

Os certificados admitidos na sede electrónica da Secretaría de Estado de Administracións Públicas son os soportados pola plataforma @Firma do Ministerio, cuxa relación se recolle no documento de Provedores de servizos de certificación de @Firma.

Para verificar a validez dos certificados desta sede electrónica, pode utilizar os servizos da plataforma Valide, proporcionada tamén polo Ministerio de Política Territorial e Función Pública.