X
  • ¡AVISO! Durante la tarde del 19 de enero de 2021 a partir de las 15:30 se producirán cortes en el servicio de la Sede por actualización de la misma.

Què és la seu electrònica

Què és la seu electrònica

La seu electrònica és un espai de relació amb el ciutadà.

La Llei 39/2015 reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics per a l'exercici dels drets previstos en l'article 13 de la mateixa llei.

La Llei 40/2015 estableix, en l'article 38, que la seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual correspon a una administració pública, o bé a un o diversos organismes públics o entitats de dret públic en l'exercici de les seves competències (en aquest cas, ENAIRE). Les seus electròniques disposaran de sistemes que permetin l'establiment de comunicacions segures sempre que siguin necessàries.

L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular pel que fa a la integritat, veracitat i actualització de la informació i dels serveis a què es pugui accedir a través d'aquesta.

Cada administració pública determinarà les condicions i els instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. En qualsevol cas, s'hauran de garantir la identificació de l'òrgan titular de la seu i els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

La publicació a les seus electròniques d'informacions, serveis i transaccions respectarà els principis d'accessibilitat i ús d'acord amb les normes establertes en aquest sentit, estàndards oberts i, si escau, aquells altres que siguin d'ús generalitzat per part dels ciutadans.

Les seus electròniques utilitzaran, per identificar-se i garantir una comunicació segura amb aquestes, certificats reconeguts o qualificats d'autenticació de lloc web o mitjà equivalent.

L'establiment de les seus electròniques està establert en l'article 38 de la Llei 40/2015.