Accessibilitat

Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

ENAIRE treballa perquè els continguts de la seva seu electrònica siguin accessibles a totes les persones, amb especial atenció a aquelles amb alguna mena de discapacitat i a les persones grans que vulguin accedir a la informació i els serveis electrònics que oferim.

Per tal d'adequar-nos a les noves previsions que estableix el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, estem treballant en l'elaboració de la Declaració d'accessibilitat segons el model harmonitzat aprovat.

Mentrestant, si troba en aquesta seu electrònica algun contingut al qual no pot accedir o si vol fer una consulta, suggeriment o presentar una queixa en relació amb la seva accessibilitat, podrà fer-ho mitjançant el procediment de “Consultes, queixes i suggeriments”.