X
  • ¡AVISO! Durante la tarde del 19 de enero de 2021 a partir de las 15:30 se producirán cortes en el servicio de la Sede por actualización de la misma.

Accesibilidade

Accesibilidade

Declaración de accesibilidade

ENAIRE traballa para que os contidos da súa sede electrónica sexan accesibles a todas as persoas, con especial atención a aquelas con algún tipo de discapacidade e maiores, que desexen acceder á información e aos servizos electrónicos que ofrecemos.

Co obxecto de adecuarnos ás novas previsións establecidas polo Real decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, estamos a traballar na elaboración da Declaración de Accesibilidade segundo o modelo harmonizado aprobado.

Mentres tanto, se encontrase nesta sede electrónica algún contido ao que non puidese acceder ou desexase efectuar unha consulta, suxestión ou presentar unha queixa en relación á súa accesibilidade, poderá realizalo mediante o procedemento de “Consultas, queixas e suxestións”.