Sol·licituds d'informació mediambiental

Procediment per a l'obtenció d'informació mediambiental que estigui en poder d'ENAIRE
Informació addicional sobre el procediment
Impresos per a la seva presentació en suport paper

Objecte

Servei que facilita al ciutadà l'obtenció d'informació mediambiental que estigui en poder d'ENAIRE, amb les excepcions que es tenen en compte en l'article 13 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les directives 2003/4/CE i 2003/35/CE).

Òrgan que resol el procediment

Divisió de Qualitat i Medi Ambient

Adreça electrònica: calidadmedioambiente@enaire.es

Termini màxim per resoldre

Amb caràcter general, un mes des de la recepció de la sol·licitud al registre. Si el volum i la complexitat de la informació són tan importants que és impossible complir el termini indicat, dos mesos des de la recepció de la sol·licitud al registre.

Protecció de dades

Responsable del tractament: ENAIRE. | Finalitat: tramitar i gestionar les sol·licituds d'informació ambiental. | Legitimació: el tractament de les dades es basa en la normativa mediambiental. | Destinataris: les dades no se cediran a tercers llevat d'obligació legal. | Drets: accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets, davant la Unitat Central de Protecció de Dades d'ENAIRE (UCPD) - Av. de Aragón, 330 - Edifici B - 28022 MADRID (Madrid), o a través de la seu electrònica (enaire.sede.gob.es). Informació addicional: Podrà consultar la informació addicional a l'annex I – Informació addicional – Protecció de dades.

Formes de presentació de la sol·licitud

Tramitació en paper. Pot utilitzar l'imprès següent i lliurar-lo a una oficina de registre.          Tramitació electrònica. Premi l'enllaç següent