Exempció de franja de sortida (slot d'ATFM) per a vol mèdic o humanitari

Formulari d'ús d'exempció a l'SLOT d'ATFM

OBJECTE

Els vols IFR amb sortida dels aeroports situats en territori espanyol gaudiran d'exempcions d'ATFM tal com estableix l'article 29 del Reial decret 1180/2018.

Particularment, per fer ús de les exempcions d'ATFM amb el designador STS/ATFMX en els supòsits següents:

  1. Els vols mèdics específicament declarats per les autoritats sanitàries, inclosos els de trasllat d'òrgans o equips per a trasplantament i els vols de posicionament si ho demana la situació (designador STS/HOSP).
  2. Els vols que operin per raons humanitàries (designador STS/HUM).

L'operador del vol haurà de presentar davant d'ENAIRE el formulari d'exempció de franja de sortida (slot d'ATFM) per a vol mèdic o humanitari a través del botó «ACCEDIR AL PROCEDIMENT», i proporcionar la informació completa sobre l'operació, així com l'acreditació de la naturalesa i la urgència del vol mitjançant una certificació, segons correspongui, de l'equip mèdic que atén el pacient (certificat mèdic) o responsable del trasplantament (certificat d'operació de trasplantament), o de les agències de les Nacions Unides o altres organitzacions responsables dels programes o actuacions humanitàries en què s'incardinen els vols. Per a aquest últim cas, també es posa a disposició de l'operador un format de certificat per utilitzar en cas que no se'n tingui un de propi (certificat d'actuacions humanitàries).

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El formulari i la documentació s'hauran de presentar amb 24 hores d'antelació a la sortida o, excepcionalment, quan la naturalesa del vol no permeti aquesta antelació, 72 hores després com a tard.

PROCEDIMENT
 
Es pot consultar el procediment complet a Procediment de sol·licitud d'exempcions ATFM.
Documentació per presentar: Plantilles de certificats per completar i adjuntar.

Certificat mèdic.

Certificat d'operació de trasplantament.

Certificat d'actuacions humanitàries.

PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: ENAIRE. | Finalitat:: Tramitar i gestionar la sol·licitud d'exempció de franja de sortida (slot ATFM) per a vol mèdic o humanitari. | Legitimació:: El tractament és necessari per al compliment d'una missió efectuada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament: Reglament (UE) núm. 255/2010. | Destinataris:: Es preveuen comunicacions de dades a AESA, així com a les diverses agències i organismes competents tant dins de la Unió Europea com fora en funció dels requeriments de seguretat aèria. | Drets:: Accés, rectificació i supressió, així com altres drets establerts en la normativa de protecció de dades vigent, quan s'escaigui, davant de la Unitat Central de Protecció de Dades d'ENAIRE (UCPD), av. de Aragón, 330, edificio 2, 28022, Madrid o a través de la Seu Electrònica (enaire.sede.gob.es).

Informació addicional: Es pot consultar informació addicional en aquest enllaç.