Queixas e suxestións relativas aos procesos de selección externa de persoal

Tramitación das queixas e suxestións derivadas dos procesos de selección externa de persoal.
Impresos para a presentación en soporte papel

O servizo de información sobre emprego en ENAIRE ofrécese a través da seguinte ligazón web: http://empleo.enaire.es/empleo

Obxecto

O obxecto deste procedemento é a presentación de queixas e suxestións relacionadas coa convocatoria de selección externa na que estea inmerso.

Órgano responsable

Segundo o indicado nas bases da convocatoria.

Enderezo electrónico: portalempleo@enaire.es

Prazo máximo para resolver

O prazo que se estableza nas bases da convocatoria.

 

Contacto

portalempleo@enaire.es

 

Protección de datos

Responsable do tratamento: ENAIRE | Finalidade: Tramitar e xestionar a reclamación relacionada con convocatorias de selección externa. | Lexitimación: O tratamento dos datos baséase na normativa reguladora do procedemento administrativo. | Destinatarios: Os datos non serán cedidos a terceiros agás obriga legal. | Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, ante a Unidade Central de Protección de Datos de ENAIRE (UCPD) - Avda. de Aragón 330 - Edificio B - 28022 MADRID (Madrid) ou a través da sede electrónica (enaire.sede.gob.es). Información adicional: Poderá consultar a información adicional na seguinte ligazón Anexo I – Información adicional – Protección de datos.

Formas de presentación da solicitude

Tramitación en papel. Pode utilizar o seguinte impreso e entregalo nunha oficina de rexistro.              Tramitación electrónica. Prema na seguinte ligazón